nor
HjemKontaktSidekart
Vega Kystlag - Hovedsiden   Kystled
Forbundet Kysten

Latest news:You are visitor nr 169 528
since 2008/Apr/21

 

                                                                                              

8980 Vega                                                                                                

 

INFORMASJON OM VEGA KYSTLAG

 

Vega kystlag ble stiftet i 1990 og har ca. 80 medlemmer.

Kystlagets  formål,er ved aktivt bruk å ivareta kystkultur i videste omfang. Holde ved like bygninger, båter og utstyr på Vegstein gamle handelssted.

 

Laget har sitt tilholdssted i Vegstein gamle handelssted, 3,5 km fra kommunesenteret Gladstad på Vega.

Handelsstedet omfatter 2 store bryggehus, et gammelt storbåtnaust, et motorhus med utstilling av gamle båtmotorer, og en egen gjestebrygge.  Bryggehusene inneholder kystmuseum, en identisk butikk fra 50-tallet, og sanitæranlegg for båtfolk og andre gjester. Sommeråpen kafé med salg av kaffe og vafler.

 

Laget er tilsuttet Forbundet KYSTEN.  Forbundet KYSTEN  har ca. 9.800 medlemmer fordelt på 124 kystlag, og er en kulturvernorganisasjon som arbeider for å verne om kystkulturen.

 

Lagets aktivitet.
Aktiviteten i Vega kystlag er høyest i sommerhalvåret. Vi har åpent kafé, med museum og  motorhus, hver dag hele sommeren. Vi arrangerer «kystens dag», med aktiviteter for store og små, ulike sammenkomster som visekvelder osv. Laget har flere tradisjonsbåter som brukes og vedlikeholdes. 

Vega kystlag samarbeider med andre som skole og seilklubb, for å gi  tilbud til barn og ungdom.  Dette for å gi opplæring og opplevelser knyttet til sjø og kystkultur.

Vern ved bruk er vårt motto.

 

Vegsteins historie

Vegsteins historie kan vi spore som ”skipperleie” omkring år 1600.  Handelssted ble det i 1833. Ulrik Eliasen ( 1787 – 1856 ) som da var eier av gården, og jekteskipper, fikk sitt handelsborgerskap i 1833.  Han fikk gjestegiverbevilgning og åpnet butikk nede ved sjøen.  I 1875 var det 23 personer i husstanden, og under Vegstein var det 7 husmannsplasser.  Gården og handelsstedet har siden vært i samme familie.

Handelsstedet er beskrevet og tatt med i Vega kommunes utvalgte nasjonalt og regionalt viktige kulturminner.  (Rapport Nordland fylkeskommune 2008.)

 

Butikkbrygga

1 etg. inneholder butikk/museum og møte/serveringslokale.  Åpent museum med salg av kaffe og vafler hver dag hele sommeren.

En butikk med inventar og varer identisk fra perioden 1945 - 1980. Møtelokale brukes til alt fra møter og kirkelig preken til konserter og hyggekvelder. Lokalene  leies også ut til  lag og forening og private til ulike tilstelninger. I andre etasje har vi et innholdsrikt museum. En flott utstilling med gjenstander fra gammel kystkultur.

                                                                                                                      

”Feskbrygga

1 etg. inneholder sanitære rom i tilknytning til gjestebrygge.  Toalett, dusj, vaskemaskin.  2 etg. er  lager for kystlagets aktivitet.  Deler av brygga brukes i næringsvirksomhet. Lager fiskeredskaper m.m.  

Dusj/toalettrom er renovert i 2012.  Det er bygget trapp opp til 2 etg. og her har kystlaget lager. Brygga fikk nytt tak i 2014, og ny vegg mot øst i 2016.

Det er også lagret/utstilt et barkekar og andre større  museums-gjenstander. Bryggas øverste etg. forteller mye riktig gammel bryggehistorie.

 

Motorhuset

Kystlaget har selv i nyere tid bygget et eget motorhus, med utstilling av gamle båtmotorer.  Vi har i alt ca. 25 motorer der en stor ensylindret RAPP på 22 hk, fra 1916 er hovedattraksjon. De fleste motorene er renovert slik at de kan startes. Her er det liv og lyd som vekker interesse hos besøkende uansett alder.

 

Naust.

På eiendommen står det også et av Vegas siste storbåtnaust. Naustet ble opprinnelig satt opp omkring 1900.  I perioden 2013 til 2015 ble det fullrestaurert mest mulig tilbake til opprinnelig stand.  Prosjektet ble støttet økonomisk av Nordland fylke, Kulturminnefondet, Vega kommune og Vega verdensarv. Naustet brukes nå av Vega kystlag og Vega sjøsportsklubb. Området omkring naustet er en flott og mye brukt badestrand. 

 

Organisering.

Gamle Vegstein handelssted eies privat.  Unntaket er motorhuset som er bygget av kystlaget i nyere tid, og eies av kystlaget.

Hele butikkbrygga, naustet og deler av ”feskbrygga” disponeres og vedlikeholdes av kystlaget. Dette er regulert av en langsiktig leieavtale. 

Kystlaget har ingen ambisjoner eller mål om å eie bygg og anlegg ut over motorhuset, men ønsker å bidra til å bevare et miljø av gammel kystkultur ved aktivt bruk av flere parter.  (eier,  næringsvirksomhet, sjøsportsklubbklubb, friluftsliv/rekreasjon, i tillegg til kystlagets drift.) 

 

Drift.

Med kafedrift som hovedinntekt har kystlaget en årlig omsetning på omkring 100.000 kroner.  Driften har til nå gått i balanse, men ikke gitt overskudd til investeringer eller vedlikehold.  Et overskudd etter gjennomført landsstevne 2010, er delvis brukt til å dekke diverse nødvendig vedlikehold.  Det vi har igjen er ment brukt til egenandel restaurerings-prosjekter. Kystlaget har også fått tilskudd fra Vega kommune og Vega Verdensarv til ulike utviklingsprosjekter.

 

Tilstand.

Butikkbrygga er relativt godt vedlikeholdt, men vil trenge utbedring av grunnmur/pæling i nær framtid. Feskbrygga har fått nytt tak (2014), og ny vegg mot øst i 2016.  Stabelverk under brygga og utbedring av nord-veggen ble utført i 2017.  Nordveggen på butikkbrygga planlegges utbedret 2018.

Maling av byggene tas litt hvert år.

 

 

 
 
MOB: 951 21 411
It took 2.8260 seconds to load this page.
Copyright 20©07 VegaKystlag.no - All rights reserved
Design, layout and system: VegaDesign.net
Vega Kystlag
Sundsvollveien 7b
8984 Vega
Reg.nr: 993 997 579
 

Forgot your password?
 
   
Powered by Vega CMS (PHP) 6.0.3.1
- Professional design solutions -

Copyright © 2006 VegaDesign.net
- All rights reserved