nor
HjemKontaktSidekart
Vega Kystlag - Hovedsiden   Kystled
Forbundet Kysten

Latest news:You are visitor nr 169 528
since 2008/Apr/21

V E G A   K Y S T L A G

 

VEGATIND

 

ÅRSMELDING  FOR  2010

 

Dette dokumentet kan lastes ned i word format her.

 

NYTT   GIR

Da årsmøtet for 2009 ble holdt 30. januar i fjor  , hadde vi flere kontakter , men særlig en i Olden i Nordfjorden var lovende . Mannen skulle bytte motor og gir . Det var motoren som var klar , men han skulle bytte giret også til tross for at det var godt vedlikeholdt . Vi gjorde avtale om at giret skulle bli sendt nordover når det var tatt ut på verksted i Måløy . Vi skulle få prøve giret på vår motor før vi avgjorde handelen .  Prisen på  giret var avtalt til 15 000 kroner pluss mva .  Som sagt så gjort .  Fikk frakta nordover for 1000 kroner , ut til Sandvær gikk giret med  ” Torolfen ” som vennetjeneste siste uka av mars .

På Sandvær hos Jacobsen Slip & mek. verksted ble giret med litt tilpassing montert på motoren . Det så bra ut .

Torsdag 8 . april reiste  Kjell til Sandvær og fikk motoren og giret hver for seg med seg tilbake til Vega med ” Torolfen ” . Dagen etter fraktet Kjetil og Kjell  motoren og giret med traktor til Igerøy hvor vi fikk sette dem inn hos Vega Sjøfarm .  Her laget Kjell målskisser som ble brukt for å lage maler som skulle bestemme monteringene av fundamentene motoren og giret skulle stå på i skøyta .

 

FORARBEIDER  I  MASKINROMMET

Fundamentene under bedforden ble tatt løs av Roald . Han og Per Ole sandblåste og malte , da så de bra ut for å bli fortsatt brukt .  En del av treverket var tæret som disse fundamentene sto på . Roald og Per Ole tilpasset nytt materiale før fundamentene ble lagt på plass .

 

FORTØYNINGEN  I  JANSVIKA

I slutten av februar røyk deler  av opphaleren til fortøyningen av Vegatind i Jansvika på Vegstein . Det som var ødelagt  ble midlertidig erstattet så skøyta lå fortsatt godt .  9 . april ble den ødelagte opphaleren fjernet av Roald og Kjell .  Og så ble skøyta slept til Hongsetsundet til kai utenfor brygga hos Freddy Hansen .  Johan tok oppdraget med å spleise ny opphaler . Ny fortøyningbøye og en kraftig snurrer er kjøpt inn .  13 . november hjalp Kjell til mens Roald dykket og inspiserte hele bunnkjettingen med landforbindelser . Det ser bra ut .   Samtidig ble den eldste opphaleren skåret løs og tatt på land . Den nye opphaleren blir montert når vi har skøyta der og kan henge kjettingtalje på baugen .  Det er så tungt å løfte kjettingen at vi  må ha ei kraftig talje å løfte med for å nå sjakkelen som opphaleren og snurreren skal festes i.    

 

TIL  KAI  I  HONGSETSUNDET

Her har vi fått tilgang til strøm fra land . En lader står hele tiden koblet til batteriet som gir strøm til 2 lensepumper med nivåbrytere .   Mens vi arbeider i maskinrommet eller i rommet / lugaren har vi ordentlig arbeidslys med strøm fra land . Såvell som strøm til verktøy som sveiseapparat og bormaskin og vinkelsliper .

 

 

 

 

MONTERING  AV  MOTOR  OG  GIR

Fredag  7 . mai   med sørlig lett bris  ble Vegatind slept til Igerøy , Regine tilhørende Kjell  sørget for motorkraft .  Øvrig mannskap var Knut Olsen og Roald . Turen gikk i ca 5 knops fart .

På kaia i Igerøy sto Finn Hansen klar med kranen .  ” Nymotoren ” , en  Perkins  Sabre  127  hk  og ” nygiret ” ,  Twin disc  MG – 506 ,  SAE  2  , utveksling  1 – 4,48 .

Ble begge senket ned i rommet i skøyta .

Turen tilbake til Hongsetsundet gikk greit i finværet , hele operasjonen tok ca 2,5 timer .

Dagen etter regnet det hele dagen .  Knut O. , Roald og Kjell pakket over skøyta  med presenninger .  Terje Hermansen kom en tur , og vi diskuterte beste måte for det videre arbeidet med å trekke giret og motoren inn i maskinrommet .  Noen forberedelser måtte til før dette arbeidet kunne begynne . Det var nødvendig med forsterkninger der talja som skulle løfte motoren og giret skulle henge under dørken i styrehuset .  

 

I begynnelsen av mai planla Knut Berntsen arbeidene som skulle til for å montere kjølerør under skøyta , og var i gang med å lage skroggjennomføringene .

 

10 . mai ble motorfundamentene tilpasset , og dagen etter arbeidet vi med forberedelsene til å flytte giret og motoren inn i maskinrommet . Laget også ei hylle for verktøy på babord side ved siden av dieseltanken . På dekk  er det laget til en arbeidsbenk med skrustikke . 

12 . mai løftet Knut B  og Kjell giret og motoren hver for seg inn i maskinrommet . Her ble de koblet og senket ned mot flensen på propellerakslingen . Det så bra ut .

13 . mai , Kristihimmelfartsdag , foregikk justering av retningen på motoren 14 . mai ble det sveiset mutrer på motorlabbene for justering av motoren . Terje Hermansen hjalp om kvelden med å justere motor og gir inn mot flensen på propellerakslingen .

19 . mai var det sommer med 21 grader i sola . Arbeidet med instrumentpanelet i styrehuset . Fikk både ei alluminiumsplate som ny topp og sveising av Thomas Rautila .

20 . mai ble det arbeidet med klosser under motorfundamentene . Knut B  og Kjell sveiset disse klossene da de var ferdig tilpasset .

 

DEKKSARBEIDER

Per Ole arbeider med nye dører til byssa . Roald har kjøpt en vask og vannkran til byssa .

De arbeidet også på dekket med å skifte tetninger i suene .  Knut O har også arbeidet på dekket med å skifte ut tetninger i suene .

 

SLIPPSETTING

Lørdag 29 . mai ,  Roald , Kjetil og Kjell  slepte Vegatind til Nes med Regine . Opp på slippvogna 1430 . Roald rengjorde skutebunnen med høytrykkspyler .

Og Roald pusset propelleren etter at det meste av mingle var skrapet av .  

 

KJØLERØR  OG  NY  SVINGER

Roald skiftet svingeren inne i rommet og ”båten ” under skroget  , samtidig som

Knut  B  og Kjell arbeidet med kjølerørene  de siste dagene i mai og i de første dagene i juni .

 

NYE  HENDLER

7 . juni fikk vi overlevert  manøvreringshendler til ” nymotoren ”  av Torleif Benjaminsen som har skyssbåter i Rødøy . Verdien er ca  4000 kroner .

 

 

 

FOSEN  GJENVINNING

9 . og 10 . juni var Kjell på en ekspedisjon til Stokksund . Fant en rimelig lydpotte og annet nyttig .

 

SKUTEBUNNEN

Arnstein tok samtidig fatt med å skrape løst bunnstoff og flekke bare steder . Siden smurte han et andrestrøk .  Han hjalp også med å feste sink til kjølerørene .

 

UT  AV  VOGNA

Søndag 13 . juni ble de siste arbeidene gjort før utsetting , det var flo 1320 .

Arnstein var bas for utsettingen og senere slep tilbake til Hongsetsundet .

Kjell var om bor om kvelden og sjekket lensingen . Øste sjøvann inn på dekket , minst 50 bøtter for å vaske bort ferskvann og få treverket til å trutne . Mange steder i rommet og i maskinrommet dryppet det ganske friskt .

I dagene som fulgte ble det  øst sjø inn på dekket . Og det ble etter hvert mindre som dryppet i rommet og i maskinrommet .

 

KJØLERØRENE  INNE  I  MASKINROMMET

Fra 15 . juni arbeidet Knut B  og Kjell med kjølerørene og slangene som skulle være på plass inne i maskinrommet . Også rørene  for kjøling på giret ble montert .  Rørene for brennstoff til og fra motoren måtte også fornyes .

 

FØR  SOMMEREN

I slutten av juni ble arbeidene med nye eksosrør begynt . En kompensasjonsbelg ble kjøpt hos Jacobsen Slip på Sandvær . Det meste av rør ble kjøpt på Slipen i Sandnessjøen . Diverse bend kjøpt gjennom Berntsen Rør . Og Knut B laget fleser til eksosrørene .

 

Vi som hadde arbeidet frem til da måtte nå ta fatt i arbeider hjemme som slått , snekring  og ferieliv med barnebarn og / eller annen slekt .

 

HØST  OG  VINTER

Roald og Kjell byttet om å se til fortøyningene og lenseutstyret .  Da det ble frost tidligere enn vanlig var det ingen som så det likt med andre arbeider .

Det jevnlige ettersynet viste seg nødvendig .

Det har hendt at utløpet fra lensingen har frosset . En lensepumpe brant opp og måtte erstattes

Det er brukt ca  30 kg grovsalt på dekket i vinter for å holde is og snø i sjakk .

 

Alle og enhver som har deltatt i arbeidet med skøyta skal ha tusen takk  !

 
 
MOB: 951 21 411
It took 1.7587 seconds to load this page.
Copyright 20©07 VegaKystlag.no - All rights reserved
Design, layout and system: VegaDesign.net
Vega Kystlag
Sundsvollveien 7b
8984 Vega
Reg.nr: 993 997 579
 

Forgot your password?
 
   
Powered by Vega CMS (PHP) 6.0.3.1
- Professional design solutions -

Copyright © 2006 VegaDesign.net
- All rights reserved